1. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Facebook  “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023”

          เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร แจ้งปัญหา แนะนำการเข้าใช้ระบบ

          แนะนำการเรียนและการทำแบบทดสอบ

          ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน และวิทยากรประจำหลักสูตร

 

        2. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการ 6-25 ปี


       3. กรอกใบสมัครเข้ารับการพัฒนา กรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”
จะสรุปรายชื่อเข้าระบบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

username ที่ใช้เข้าระบบประกอบด้วย [ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัด+เลขบัตรประจำตัวประชาชน]
password ให้ใช้เหมือนกันทุกคนคือ 12345@Moe (M เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ oe เป็นตัวพิมพ์เล็ก) ผู้สมัครไม่ต้องรอประกาศรายชื่อ สามารถใช้ ข้อ 1 และ 2 เข้าระบบ KHURU Online
https://www.nidtep.go.th/khuruonline/  ได้เลยที่ถึงกำหนดของแต่ละรุ่น  การประกาศรายชื่อสามารถตรวจสอบ ได้ในกลุ่ม Face Book : ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023
ระบบ KHURU Online เมื่อท่านมีรายชื่อในระบบแล้ว สามารถอบรมได้ทุกหลักสูตรที่เปิดให้อบรมในระบบ
การติดต่อ admin เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเข้าระบบไม่ได้หรือการทดสอบไม่ผ่านต้องทำอย่างไร ท่านต้องส่งคำถามในกลุ่ม Face Book ของหลักสูตรเท่านั้น

The post ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” อบรมผ่านระบบ KHURU Online สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการ 6-25 ปี appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post