1. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Facebook  “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข 2024”

เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร แจ้งปัญหา แนะนำการเข้าใช้ระบบ

แนะนำการเรียนและการทำแบบทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน และวิทยากรประจำหลักสูตร

2. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร ศธ. กลุ่มก่อนเกษียณอายุ ราชการ 10 ปี และที่เกษียณอายุราชการแล้ว

เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร แจ้งปัญหา แนะนำการเข้าใช้ระบบ

แนะนำการเรียนและการทำแบบทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน และวิทยากรประจำหลักสูตร

3. กรอกใบสมัครเข้ารับการพัฒนา  กรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

จะสรุปรายชื่อเข้าระบบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน

หมายเหตุ 

1. username ที่ใช้เข้าระบบประกอบด้วย [ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัด+รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน]

2. password ให้ใช้เหมือนกันทุกคนคือ 12345@Moe (M เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ oe เป็นตัวพิมพ์เล็ก)

3. ผู้สมัครรอประกาศเพื่อตรวจสอบรายชื่อของแต่ละรุ่นได้ในกลุ่ม Facebook “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข 2024”

และนำ Username และ password ตามข้อ 1 และ 2 เข้าระบบ KHURU Online ได้ที่

https://www.nidtep.go.th/khuruonline/

4. ระบบ KHURU Online เมื่อท่านมีรายชื่อในระบบแล้ว สามารถอบรมได้ทุกหลักสูตรที่เปิดให้อบรมในระบบ

5. การติดต่อ admin เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเข้าระบบไม่ได้หรือการทดสอบไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ท่านต้องส่งคำถามในกลุ่ม Face Book ของหลักสูตรเท่านั้น

The post ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” อบรมผ่านระบบ KHURU Online สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และที่เกษียณอายุราชการแล้ว appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post