วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในส่วนของประเทศไทย ก็มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทุกพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

สำหรับปี 2567 มีแนวคิด “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” กระทรวงศึกษาธิการ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยกันดูแลโลกใบนี้ ซึ่งการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ใช่เพียงแค่การปฏิเสธการใช้พลาสติกเท่านั้น แต่เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรมสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย

ดังนั้นมาเรียนรู้กันว่าเราสามารถอะไรได้บ้าง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลาสติกนี้ได้ดีที่สุด

ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มต้นจากการปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อเราปฏิเสธใช้ ก็คือการไม่ให้พลาสติกมีที่อยู่ นี่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้
ปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด เลือกใช้พลาสติกให้ถูกต้องและมีสติ โดยเลือกใช้พลาสติกที่มีคุณค่า สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ถุงผ้า แก้วกระดาษ หรือภาชนะที่ทำจากวัสดุชีวภาพ
เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ภาชนะจากใบไม้หรือเศษไม้ ช่วยลดการใช้พลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
แปลงร่างเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก การนำขยะพลาสติกมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling ช่วยลดปริมาณขยะ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะอีกด้วย

เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมสร้างโลกที่สดใสและยั่งยืนของเราเอง เรามีพลังอันมหาศาลในการทำให้โลกของเราดีขึ้น มาทำสิ่งดี ๆ ให้กับโลกของเราเถอะ

“ลองตั้งเป้าว่าวันคุ้มครองโลกในปีนี้ จะเป็นวันที่เราเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ ให้กับโลก ด้วยความรักและความเอาใจใส่ ด้วยหัวใจที่รักสิ่งแวดล้อม คิดแล้วลงมือทำ ทำดี ทำได้ ทำทันที เราสามารถทำได้แน่นอน”

ข้อมูลจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง-Infographic โดย กลุ่มผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

The post พลาสติกหน้าตาน่ารัก แต่ไม่น่ารักกับโลกของเรา ศธ.ชวนทุกคนมาช่วยกันกู้วิกฤติโลกเดือดในวันคุ้มครองโลก 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post