16 พฤษภาคม 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รับมอบหมวกนิรภัยและเครื่องยนต์ จากนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รมต.ศธ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ,นายยศพลเวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้มอบเครื่องยนต์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปฝึกลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ มีทักษะด้านการซ่อมบำรุงรักษา อีกทั้งยังมอบหมวกกันน็อคขนาดเล็กที่ มอก. รับรอง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ถือเป็นการปลูกฝังวินัยกับเยาวชนให้คุ้นชินการสวมหมวกกันน็อกตั้งแต่เด็ก 

วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการร่วมมือกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขอบคุณที่มองเห็นความสำคัญของผู้เรียน เด็กและเยาวชน และได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งต่อไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน เห็นความสำคัญในการสวมใส่กันน็อกที่ถูกวิธีและมีมาตรฐาน ลดความเสี่ยงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ ผู้ปกครองอุ่นใจ สร้างวินัยบนท้องถนนของบุตรหลานวัยเรียน และฝากพิจารณาเรื่องเปิดหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นสำหรับนักศึกษาอาชีวะที่สนใจด้านยานยนต์ เพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์จากความสามารถของผู้เรียนได้เต็มที่

ในขณะที่บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางใช้รถใช้ถนนของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้เรียน ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ครบรอบ 60 ปี ในปี 2567 จึงจัดทำโครงการผลิตหมวกนิรภัยขนาดเล็กเพื่อสังคม ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อส่งต่อโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  ในสังกัด สพฐ. จำนวน 7,700 ใบ รวมมูลค่า 2,695,000 บาท โดยจะส่งมอบผ่านผู้จำหน่าย 77 จังหวัดเป็นการร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และสร้างความตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อีกทั้ง ยังสนับสนุนเครื่องยนต์ที่มากด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขนาด 300 ซีซี. จำนวน 100 เครื่อง รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 25 แห่ง ถือเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านเทคนิครถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา และจะคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระบบเครื่องยนต์ เทคนิคการบำรุงรักษา และเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

พบพร ผดุงพล / ข่าว 

สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

สหัสยา จันทร์หอม / TIKTOK

The post รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน‘ รับมอบเครื่องยนต์และหมวกนิรภัย จากไทยยามาฮ่า ส่งต่อความปลอดภัย สร้างวินัยให้เด็กไทยคุ้นชิน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post