จังหวัดนครปฐม – 21​ มีนาคม​ 2567/ นายธนู​ ขวัญ​เดช​ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​พิธี​เปิด​ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​ ณ​ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา​

นายธนู​ ขวัญ​เดช​ กล่าวว่า​ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำควรมีคือคุณธรรม​ ความดีงามในจิตใจอันเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจคน​ และจริยธรรม​ ความประพฤติที่ชอบที่ควรในสังคม​ ซึ่งสังคมจำเป็นต้องวางกติกาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข​ ปัญหา​บางอย่างอาจแก้ไขด้วยกฎหมายไม่ได้จำเป็นต้อง​ใช้คุณธรรม​ จริยธรรม​ ความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของราชการ​เข้ามาช่วยด้วย ถึงแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที​ แต่ก็สามารถสั่งสมปลูกฝังไว้ในใจคนได้

การจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชานั้น มีสำนวนที่ว่า “นายดึง เพื่อนผลัก ลูกน้องดัน” ก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนที่ไม่มีสอนในตำรา แต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้มากที่สุดคือ เรียนรู้ผู้บังคับบัญชา รู้เขารู้เรา และเมื่อเราเติบโตเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ต้องแสดงคุณธรรมให้เด่นชัดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน

การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้​น​ สิ่งที่ควบคู่กันมาด้วยคืออำนาจ ขอให้ถือเป็นโอกาสที่จะได้ใช้อำนาจที่มีนั้นสร้างคุณงามความดีต่อสังคม​ อย่าใช้เพื่อกอบโกยเด็ดขาด เตือนตัวเองไว้เสมอว่า​ “คนเราเกิดมาแล้วต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” การมีคุณธรรมจะกำกับดูแลการใช้อำนาจ ขอให้ทุกท่านยึดมั่นไว้ในใจ ต่อให้ไม่มีใครรู้ เราก็จะไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาด นอกจากนี้ยังต้องจัดสมดุลงานกับชีวิตให้ดี​ งานสำคัญมากก็จริงแต่ชีวิตก็สำคัญมากเช่นกัน​ และสิ่งที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา​ยอมรับได้คือ​ ความรู้​ ความสามารถ​ ความเชื่อมั่น​ และคุณธรรมของท่านเอง

สำหรับ​การจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​ สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ​ โดยให้ส่วนราชการต้องปลูกฝังกรอบความคิดในการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำงานบนหลักคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับการทำงานยุคดิจิทัล

ดังนั้น การเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด หรือการปลุก​ Mindset ที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะเมื่อผู้นำทีม มีทักษะ กรอบความคิดที่ดีในการปฏิบัติงาน​ เป็นผู้นำที่ดี ได้รับการยอมรับในทีมงาน ทีมงานมีศักยภาพและพฤติกรรมในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรรวมถึงบุคลากรมีความสุขและเกิดความสมดุลในการทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และได้รับการพัฒนากรอบความคิด​ ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำยุคใหม่ในการบริหารงานและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพการปลูกฝัง พัฒนากระบวนการทางความคิด และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 60 คน​ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567​ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน​ จ.นครปฐม

ปารัชญ์ ไชยเวช / ข่าว – ภาพ

The post รองปลัด​ ศธ.​ “ธนู”​ ฝากข้อคิดการเป็นผู้นำ​ ต้องมีคุณธรรมในใจ​ ใช้อำนาจที่มีสร้างสรรค์​ประโยชน์​ให้สังคม appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post