28 พฤษภาคม 2567 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ H.E. Chhay Chhatravuth, Secretary of State of Ministry of Civil Service  และคณะผู้แทนจากกระทรวงราชการพลเรือน ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการ 

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชา ในโอกาสมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยและประเทศประเทศกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีในหลายด้านเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2017 และมีอีกหลายโครงการหลายกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกันในระดับอาเซียนเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้ครูและนักเรียนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

ขอขอบคุณที่สนใจระบบการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ทั้งในด้านการเรียนและด้านการสอน สำหรับนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนคุณภาพของการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การลดภาระครู, คืนครูสู่ห้องเรียน, โรงเรียนคุณภาพ, ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น, เงินอุดหนุนการศึกษา, โครงการแก้หนี้สินครู เป็นต้น ถือเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นจุดแข็งระหว่างประเทศ เพราะถึงแม้ว่าในยุคนี้จะมีการเรียนผ่านระบบดิจิทัลแล้ว แต่การเรียนในสถานการณ์จริงก็ยังเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพ ที่จะพัฒนาความรู้และการวิเคราะห์ของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้รับประสบการณ์อันมีค่า รวมถึงได้มุมมองใหม่จากการมาเยือนประเทศไทยกลับไปอย่างแน่นอน ขอให้นำการแลกเปลี่ยนนโยบายและนวัตกรรมการศึกษาไปพัฒนาทรัพยากรของประเทศให้มีคุณภาพ ตามแนวทางการดำเนินงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” 

ทั้งนี้ คณะผู้แทนได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศไทย ณ สถานศึกษาในกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้สนใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและมอบบริการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในหัวข้อ “Best practices and Innovations in management and service delivery of Health Center and School” ซึ่งมีคณะผู้แทนจากกระทรวงราชการพลเรือน ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 35 คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

พบพร ผดุงพล / ข่าว

สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายบริหารการศึกษา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post