ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ๓ ภูมิภาค

🕤 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน

🗓️ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗
📌 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

🗓️ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗
📌 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

🗓️ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
📌 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

🗓️ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
📌 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

มาร่วมนำหลักธรรม สร้างสันติธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรม (Dharma Centuries) สร้างความสงบสุขแก่สังคมและประเทศชาติ

The post รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post