การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ให้รายงานตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
โดยกำหนดบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ

The post รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post