29 เมษายน 2567/ เวลา 18.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ​ 29​ เมษายน​ 2567​ โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์​ อังคสกุล​เกียรติ​ ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ประจำ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ​นายสุเทพ​ แก่งสันเทียะ​ ปลัด​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ประชาชน ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล​แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา​ โดยเฉพาะ​ด้านการศึกษา​ โดยทรงตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้เรียนรู้สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงสามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ เช่น​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ทุน​ ม.ท.ศ.สนับสนุนแก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมต้น ให้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน​ รวมถึงความช่วยเหลือ​ส่วนพระองค์​ที่พระราชทาน​ให้ชาวกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ทั้ง​ครู​ นักเรียน​และผู้ปกครอง​ในยามประสบเหตุ​เดือดร้อน​ทุกข์ยากอยู่​เสมอ​ เป็น​ต้น

รวมทั้งถวายเป็นพระกุศลในโอกาสที่วันนี้ 29 เมษายน​ 2567​ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเจริญพระชันษา 19 ปี ซึ่ง​พระองค์​ทรงเป็น​แบบอย่าง​ที่​ดี​ให้เยาวชนไทยเสมอมา​ ทั้งการร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ​​ เสด็จฯ ไปประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ ทรงประกอบอาหารประทานให้แก่จิตอาสาฯ ทั้งยังทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา และด้านกีฬาเป็นอย่างยิ่ง​ โดยกระทรวงศึกษาธิ​การจะได้น้อมนำแนวทาง​การมีหัวใจ​เป็น​จิต​อาสา​ไป​ปลูก​ฝังให้เยาวชน​ทั่วประเทศ​ได้ปฏิบัติ​ตาม​ เพื่อให้ประเทศไทย​เต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตใจ​เอื้อ​เฟื้อ​ สร้างสังคม​น่าอยู่​ ตามแนวทาง​ “เรียนดี​มีความสุข”

ปารัช​ญ์​ ไชย​เวช​/ข่าว
สมประสงค์​ ชาหารเวียง, ณัฐ​พล​ สุกไทย/ถ่ายภาพ​

The post ศธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล​แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post