27 มีนาคม 2567 กระทรวงศึกษาธิการ /นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ พลตรี จิตนาถ ปุณโณทก เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16”

พลตรี จิตนาถ ปุณโณทก กล่าวว่า ทีมงานโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสาธารณะ อายุ 15 – 25 ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ สำหรับปีที่ผ่านมามีเยาวชนทั่วประเทศส่งโครงการเข้าร่วมประมาณ 300 โครงการ ซึ่งน้อง ๆ จะเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้มาเสนอ จากนั้นคณะกรรมการจึงคัดเลือกจนเหลือ 11 โครงการ เพื่อมอบทุนให้ไปดำเนินโครงการจริง และติดตามผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุนโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ในทุกมิติ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการฯ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมือง โดยได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าขอให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน คุ้มค่า มีประสิทธิผล และยั่งยืน

โอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่สนใจ มาร่วมแสดงออกถึงจิตสำนึกรักเมืองไทย ซึ่งคำว่า “จิตสำนึก” เป็นเรื่องที่อยู่ภายในใจของเรา โดยเฉพาะเราเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทย ดังนั้นการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณของประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราสามารถทำได้ตามศักยภาพของเรา เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้เรียนที่ดี การนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปตอบสนองบุญคุณประเทศชาติ เป็นต้น

 

“ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่ร่วมโครงการไม่ได้คาดหวังความยิ่งใหญ่จากผลงานเด็ก ๆ เพียงแค่อยากให้สิ่งเล็ก ๆ อะไรก็ตามที่น้อง ๆ ถนัด สามารถนำสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ และสร้างความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นร่วมกัน”

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความภาคภูมิใจ ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 400,000 บาท สมัครได้แล้ว วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2567 ทาง Fackbook Fanpage จิตสำนึกรักเมืองไทย และ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

#กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย #เรียนดีมีความสุข #สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่
ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
นัทสร ทองกำเนิด/ถ่ายภาพ
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

The post ศธ. ร่วมกับ กห.ชวนเด็กไทยทำสิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ 16 ชิงรางวัลเงินสดเพื่อไปทำโครงการให้เป็นจริงรวม 4 แสนบาท appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post