29 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ปัจจุบัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 132 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ พิธีมอบรางวัลเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 จำนวน 132 ราย และพิธีมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบ การจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ในแก่นเรื่อง (Theme) “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทความพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น “โรงเรียนกับโรงสอน” โดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ “Future Literacy เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืนสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล” โดย ศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ “คุณภาพการจัดการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของผู้เรียน” โดย รศ.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผลการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จากทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี จะจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ได้ทุกที่ทุกเวลา

เจษฎา วณิชชากร / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post ศธ. เตรียมพร้อมจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post