24 เมษายน 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (11th Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit, 2024) โดย นายแอนดี้ แชปแมน ประธานคณะกรรมการลูกเสือโลก, นายอะห์มัด อัลฮินดาวี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก, ฯพณฯ เดล บี โควาร่า ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก, นายเจอาร์ ปังกิลินัน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. ผู้บริหารสูงสุดของสมาคมลูกเสือแห่งชาติ จากทุกประเทศสมาชิกภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

รมว.ศธ. กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการลูกเสือไทยและลูกเสือโลกเป็นอย่างมาก จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน รู้จักหน้าที่ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ดี

การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ผู้บริหารงาน เกิดทักษะการบริหารจัดการ นำไปพัฒนากิจการลูกเสือที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หลักการทางการลูกเสือ ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของสำนักงานลูกเสือโลก และภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ด้านการพัฒนาองค์กรที่เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือของประเทศสมาชิกได้

ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติของประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิกขององค์การลูกเสือโลกที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขตลอดการเข้าร่วมงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติของประเทศไทย ยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีของประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา ยกระดับเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามผู้นำลูกเสือไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้นำลูกเสือระดับภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก มาเยี่ยมเยียนประเทศไทย การมารวมกันของสุดยอดผู้นำจากหลากหลายประเทศในวันนี้ มีจุดหมายเดียวกันคือสร้างเด็กและเยาวชนในภูมิภาคให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ผ่านกระบวนการลูกเสือ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกฝ่ายจะถูกนำไปต่อยอดในการพัฒนากิจการลูกเสือในแต่ละประเทศ และส่งเสริมการดำเนินการในภาพรวมของกิจการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก และลูกเสือโลกต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. / ภาพ

The post ศธ. เปิดประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ยกระดับการบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ดี appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post