10 เมษายน 2567/ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน http://www.vec.go.th

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในทุกระดับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง Active Learning โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ภายใต้แคมเปญ “ส่งความสุข มอบความปลอดภัยในการเดินทาง” มอบให้กับประชาชน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเรียนการสอนกับเหตุการณ์ สถานการณ์จริง เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสาบริการและช่วยเหลือสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังสร้างจิตสำนึกการใช้รถด้วยความปลอดภัยบนท้องถนน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน จัดขึ้น 104 ศูนย์ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 20.30 น. บนถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยประชาชนที่ต้องเดินทางทั่วประเทศมั่นใจได้ว่ามีศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน คอยให้บริการ “พักรถ” บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซ่อมฉุกเฉินนอกสถานที่ ให้คำปรึกษาและนำวิธีแก้ปัญหา “พักคน” บริการนวดผ่อนคลาย ผ้าเย็น น้ำดื่ม กาแฟ และข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว พร้อมแนะนำรายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ (ในกรณีรถเสียต้องซ่อมอู่) และมีจุดให้บริการรถยนต์เครื่องยนต์ EV จำนวน 50 ศูนย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายยศพล เวณณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึงนี้ สอศ. พร้อมบริการประชาชน จัดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตามข้อห่วงใยของ รมว.ศธ และเตรียมความพร้อมไปยังสถานศึกษาที่จัดตั้งศูนย์ฯ ทั่วประเทศ แล้ว ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาจุดบริการจากช่องทาง ต่างๆ ดังนี้

ค้นหาที่ google พิมพ์ อาชีวะอาสา เลือกตำแหน่งของศูนย์ให้บริการอาชีวะ และกดนำทาง
เว็บไซต์ vecrsa.vec.go.th กดเลือกตำแหน่งของศูนย์ที่ให้บริการและกดนำทาง
Google map พิมพ์ ศูนย์อาชีวะอาสา จะขึ้นศูนย์อาชีวะอาสา ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของท่านหรือเลือกตำแหน่งของศูนย์ที่ต้องการ
แอปพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา” บน play store
QR Code บนเว็บไซต์ สอศ. (www.vec.go.th) และเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สายด่วนการศึกษา 1579 ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือเว็บไซต์ 1579.moe.go.th

The post สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ศูนย์อาชีวะอาสา104 ศูนย์ ดูแลความปลอดภัยทุกเส้นทาง “เพิ่มพูน” มั่นใจฝีมือเด็กอาชีวะช่วยเหลือสังคม และป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาล appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post