สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิ วีดิทัศน์ละครสั้น คลิปออนไลน์ TikTok Facebook Youtube สปอตโฆษณา แอนิเมชัน โดยมีความยาวตั้งแต่ 1 นาที 30 วินาที แต่ไม่เกิน 4 นาที ใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมการทำงานและยกระดับการให้บริการ และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1nQP_Qg3Jf0m2nZz_0k5SXbxP9XPJyyOb

ส่งใบสมัครพร้อมคลิปผลงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdTBjHskU4cF62LVQUMd78yEpcrQi0CHOgTgNArhuMiLpzw/viewform

เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยพิจารณาจากคะแนนของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ฯ จำนวน 80 คะแนน และพิจารณาจากคะแนนโหวตของผู้ชมผ่านเพจ Facebook ศธ. 360 องศา จำนวน 20 คะแนน รวม 100 คะแนน สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 0 2628 6409

ตัวอย่างผลงานชนะเลิศปี 2566
– ประเภทรางวัลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน : ชื่อผลงาน นี่ (หรือ) คือคำตอบ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
– ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ชื่อผลงาน อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมและพัฒนา การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

 

 

 

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว

The post สป.ศธ. ชวนส่วนราชการในสังกัด ศธ. ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post