8 พฤษภาคม 2567/ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายธนู กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ (สปป.ลาว) จึงได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนทั้ง 2 วัน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ครม.

โดยในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รมช.ศธ. จะลงพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี มอบนโยบายส่วนราชการทางการศึกษา รับฟังการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวม โดยศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” รับฟังการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากนโยบาย ศธ. ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนพรหมนุสรณ์ อ.เมืองเพชรบุรี, โรงเรียนวัดกุฏิ อ.บ้านแหลม, โรงเรียนวัดเขาทะโมน อ.บ้านลาด และโรงเรียนดอนยางวิทยา อ.เมืองเพชรบุรี และเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

นายธนู กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้หารือรายละเอียดการเตรียมความพร้อมทุกจุดที่ รมช.ศธ.จะมาติดตาม พบว่าผู้บริหาร และสถานศึกษาค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดเตรียมงาน ทั้งในส่วนของห้องประชุม กิจกรรม การจัดการจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในประเด็นของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต้องไม่ให้เกิดปัญหา หรือหากเกิดขึ้นต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด เนื่องจากในการลงพื้นที่ติดตามและมอบนโยบาย จะมีการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ไปยังอำเภอ จังหวัดต่าง ๆ เพื่อลดภาระไม่ต้องให้บุคลากรทั้งหมดเดินทางมารวมกันที่ จ.เพชรบุรี มั่นใจว่าในช่วงปฏิบัติภารกิจของชาว ศธ. วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัด เข้าถึงความต้องการของพื้นที่ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่างแน่นอน

ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
ณัฐพล สุกไทย ถ่ายภาพ

The post เพชรบุรีพร้อมรับ ครม.สัญจร รองปลัด ศธ. ‘ธนู’ ลงพื้นที่เช็คความเรียบร้อย มั่นใจวันปฏิบัติภารกิจไร้อุปสรรค appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post