3 พฤษภาคม 2567/ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมีความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับการที่โรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองผลการเรียน (Transcript) หรือเลื่อนชั้นให้นักเรียน หากพบว่ายังมีการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากับโรงเรียนอยู่

ซึ่งประเด็นนี้ตนได้สั่งการให้ สพฐ.ไปดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว จึงอยากให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่าการจบการศึกษาหรือการเลื่อนชั้นของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการติดค้างค่าใช้จ่ายหรือค่าบำรุงการศึกษาอื่นใด และทางโรงเรียนไม่สามารถใช้ประเด็นนี้ในการไม่ออกเอกสารใบรับรองผลการเรียน (Transcript) หรือการเลื่อนชั้นให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณีนักเรียนที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายกับโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถประสานทางโรงเรียนเพื่อพิจารณาผ่อนชำระค่าใช้จ่ายได้ ซึ่ง สพฐ. มีแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ. 14006/ว769 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. อย่างเคร่งครัด หากพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความจำเป็น ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ โรงเรียนจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ โดยอาจทำข้อตกลงผ่อนชำระหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองให้ได้

“นโยบายการศึกษาของ ศธ. ที่เน้นย้ำมาตลอดคือ “เรียนดีมีความสุข” โดยเฉพาะความสุขนั้น ต้องสามารถสร้างให้ได้ครบทุกมิติ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องได้รับความสุขด้วย ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่ ศธ.จะดูแลเเบ่งเบาภาระด้านต่าง ๆ ดังนั้นพวกเราจะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้จบการศึกษาและได้เรียนต่อ ขณะนี้ได้มอบหมายให้ สพม. และ สพป. ติดตามกำกับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ” รมว.ศธ. กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / ข่าว

The post “เพิ่มพูน” ยันโรงเรียนห้ามกั๊กการออกใบเกรดหากค้างค่าเทอม ชี้โรงเรียนต้องหาทางช่วยเหลือผู้ปกครอง ส่งนักเรียนไปต่อให้ได้ “เรียนดีมีความสุข ต้องสุขครบกันทุกคน” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post