2 มีนาคม 2567 / สำนักงาน​เลขาธิการ​คุรุสภา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 79 ปี โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานในพิธี มี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน จำนวน 450 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

ในช่วงเช้า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6​ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา​ และพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น​ รมว.ศธ.​ มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 23 คน และรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กร ตาม​ พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 และ​ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง​

โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การรับรองปริญญา​ และประกาศนียบัตรทางการศึกษา การดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการกำกับดูแล การประพฤติและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ

“การดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก และสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้ง โดยขอให้ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิด​ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” และ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา​ เป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา ให้เป็นสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่าน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

ข้อมูลและภาพ​ : ประชาสัมพันธ์​สำนักงาน​เลขาธิการ​คุรุสภา​

The post เสมา 1 ย้ำทุกคนร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานวิชาชีพ​ ในวันคล้ายวันสถาปนา 79 ปี​ คุรุสภา​ มุ่งสู่การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post