จังหวัดสุราษฎร์ธานี – 19 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนแบบพิเศษ “อาคารหิรัญราษฎร์” โดยมี นายพิชัย ชมภูพล ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6 นายบุญยิ่ง ย้งลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอำเภอท่าชนะ นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศิริ ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ตนมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนแบบพิเศษ “อาคารหิรัญราษฎร์”ของโรงเรียนวัดศรีสุวรรณในวันนี้ จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่าอาคารและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

สำหรับอาคารเรียนแบบพิเศษหลังนี้ มีความพิเศษเพราะมีการออกแบบที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยอาคารเรียนแบบพิเศษเป็นอาคารหลังแรกของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งนี้

นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยว่า อาคารเรียนแห่งนี้ กระแสไฟฟ้าที่จะใช้ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าและโรงเรียนยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.ให้มารับฟังเสียงสะท้อนต่างๆเมื่อรับทราบถึงปัญหาก็พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อทำให้ลูก ๆ นักเรียนของเราทุกคนได้ใช้อาคารเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

“ผมได้เห็นอาคารเรียนแล้ว รู้สึกยินดีกับทางโรงเรียนวัดศรีสุวรรณเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ทั้งยังหวังว่าอาคารเรียนหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้บริหาร คณะครูตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกโอกาส จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศธ. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา เพื่อมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ตัวแทนผู้บริหารอาชีวศึกษา ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ เพราะเห็นว่าการลงพื้นที่เป็นเรื่องที่จำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะทำให้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆจากพื้นที่ ได้เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้รับฟังสภาพปัญหาที่ตรงจุด ดังนั้นหากเรื่องไหนที่ได้รับการสะท้อนปัญหามาแล้ว สามารถขับเคลื่อนแก้ไขได้ก็พร้อมที่จะนำกลับไปดำเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขในทันที​ เราจะร่วมใจกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

The post เสมา 2 ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาอุปสรรค ลั่นเรื่องไหนขับเคลื่อนเร่งด่วนได้ทำทันที appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post