15​ มิถุนายน​ 2567 / นายสุรศักดิ์​ พันธ์เจริญวร​กุล​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาการ พร้อมบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความท้าทายของระบบการศึกษาไทยในยุค​ Digital Disruption” สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566​ และมอบเกียรติบัตร​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร​

โดยมี​ นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อดีต ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ประธานสาขาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายมงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นางปรานี คู่มณี ศึกษาธิการจังหวัดตาก​ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์​ กล่าวว่า​ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption: ทิศทางและนโยบายใหม่”ในวันนี้ จากการรับฟังคำกล่าวรายงานฯ จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ระดับ ป.โท​ – ป.เอก) ให้ความสำคัญในการพัฒนามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงได้รับรู้ทิศทางและนโยบายใหม่ ในการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค​ Digital Disruption เป็นการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะในด้านบริหารการศึกษา รวมทั้งสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในชุมชน ท้องถิ่น ตามบริบทของสังคมไทยในยุค Digital Disruption ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง​ จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่​โลกยุคดิจิทัล

“ขอขอบคุณวิทยากร ที่ได้เสียสละเวลา มาร่วมเสวนาวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายใหม่ ในการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption และทักษะการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารในยุค Digital Disruption ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล​ ขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่สนใจในการบริหารการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption ทุกท่าน ขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาวิชาการทุก ๆ ท่าน ขออวยพรให้การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าว

นายสุรศักดิ์​ กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า​ ตลอด​ 9​ เดือนที่เข้ารับตำแหน่ง​ รมช.ศธ. ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน​ ชิดชอบ​ รมว.ศธ.​ เราได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา​ ทำงานด้วยความรู้ถึงปัญหา​ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถแก้ปัญหาได้ในหลายเรื่อง​ เช่น​ การยกเลิกครูอยู่เวร​ จัดสรรงบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส​ คืนนักการภารโรงให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน​ การย้ายครูคืนถิ่น​ สร้างสุขาดี​ มีความสุข​ สร้างบ้านพักครูโดยทำเป็นแฟลต​ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมประสานสถาบันการเงินทำให้ครูมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกลง ทั้งนี้​ ศธ.ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก​ โดยเริ่มจากครูและบุคลากรทุกท่าน ในการทำให้ทุกท่านมีความสุข​ เพราะเมื่อเรามีความสุขแล้ว​ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วอย่างไรบุคลากรทุกท่านก็พร้อมที่จะปรับตัว​ ดังนั้นนโยบาย​ “เรียนดี​ มีความสุข” จึงถือเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ยุค Digital Disruption

คณะทำงาน รมช.ศธ. / ภาพ-ข่าว

The post เสมา 2 เปิดงานความท้าทายของระบบการศึกษาไทยในยุค​ Digital Disruption appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post