ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นเมตตาธรรม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ ดังที่ทรงดำรงพระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยพระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กองศิลปาชีพ
สถาบันสิริกิติ์
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

พระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระราชินี

โดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งสร้างความปลื้มปีติปราโมทย์แก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด ‘สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน’ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตลอดทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการสวนจิตรลดา โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ทรงเอาพระทัยใส่ต่อการศึกษาเยาวชน ทรงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 

ด้านสังคมสงเคราะห์

พระองค์ทรงเมตตา พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ทรงตั้งโรงครัวพระราชทาน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ทรงพระราชทานดอกไม้เยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ด้านสาธารณสุข

พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชน ทรงพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ทรงพระราชทานสิ่งของจำเป็นอื่นๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย

ด้านการเสด็จเยี่ยมราษฎร

พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทรงรับฟังปัญหา ความทุกข์ยาก และทรงหาวิธีช่วยเหลือ สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น

 

ด้านการบำรุงขวัญเกษตรกร

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อทรงเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทย

ด้านการต่างประเทศ

เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชวงศ์และสองประเทศให้แน่นแฟ้นยั่งยืน

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ขอให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธ พรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ: 
www.soc.go.th/?p=16003
 https://www.royaloffice.th
https://www1.ago.go.th/rg5/queen-tenth-king

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : ปารัชญ์ ไชยเวช กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

The post กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสดุดีพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post