ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

The post ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้

จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2/2566

The post จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด ปี

จำนวนสถานศึกษาใน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

The post จำนวนสถานศึกษาใน สำนักงานศึกษาธ

จำนวนบุคลากรอื่น จำแนกหน่วยงาน ต้นสังกัด ปีการศึกษา 2/2566

The post จำนวนบุคลากรอื่น จำแนกหน่วยงาน

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามผลการสอบแข่งขัน

ลงเว็บ The post คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรว

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงเว็บ The post รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอ

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” อบรมผ่านระบบ KHURU Online สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และที่เกษียณอายุราชการแล้ว

1. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Facebook  “ครูรุ่นใ

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” อบรมผ่านระบบ KHURU Online สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการ 6-25 ปี

            1. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Faceboo

จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2/2566

The post จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำ

จำนวนสถานศึกษาภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2/2566

The post จำนวนสถานศึกษาภายนอกสังกัดกระทร