วันนี้ (7 พฤษภาคม 2567) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN Education Ministers Meeting) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมการศึกษาสู่ ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era) ครั้งที่ 4/2567 โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย รวมถึงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมฯ รับทราบการดำเนินงานรวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

⁃ การจัดการแสดงในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 25 สิงหาคม 2567 การจัดการแสดงภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมการศึกษาสู่ ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era) ประกอบไปด้วยดนตรีร่วมสมัย เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมีการแสดง Soft Power ของไทย รวมถึงการบรรเลงพื้นบ้านประจำชาติอาเซียน
⁃ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีจากต่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ
⁃ การเตรียมการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ทางการของการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนฯ รวมถึงการจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (banner) สำหรับเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมกันนี้ จะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567
⁃ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับด้านการเดินทาง พาหนะและการรักษาความปลอดภัย โดยคณะทำงานฯ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สถานที่จัดการประชุมฯ สถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงที่พักของแขกทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมมีการสำรวจระยะทางและการประสานงานกับศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น
⁃ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้เพื่อเป็นทีมปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล กระเป๋าและชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถพยาบาล รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อดูแลรักษาด้านความปลอดภัย

⁃ การศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ มีการเตรียมการจัดหาสถานที่ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเยี่ยมชมโรงเรียนประจำจังหวัด

สุวิชา บุญญานุพงศ์: สรุป/กราฟิก

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

จักรภพ เผ่าเพ็ง: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

7/6/2567

The post การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14/2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post