1. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Facebook  NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021”

เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร แจ้งปัญหา แนะนำการเข้าใช้ระบบ

แนะนำการเรียนและการทำแบบทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน และวิทยากรประจำหลักสูตร

2. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการไม่เกิน 5 ปี

3. กรอกใบสมัครเข้ารับการพัฒนา  กรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

จะสรุปรายชื่อเข้าระบบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน

หมายเหตุ 

1. username ที่ใช้เข้าระบบประกอบด้วย [ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัด+เลขบัตรประจำตัวประชาชน]

2. password ให้ใช้เหมือนกันทุกคนคือ 12345@Moe (M เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ oe เป็นตัวพิมพ์เล็ก)

3. ผู้สมัครไม่ต้องรอประกาศรายชื่อ สามารถใช้ ข้อ 1 และ 2 เข้าระบบ KHURU Online

( https://www.nidtep.go.th/khuruonline/ ) ได้เลยที่ถึงกำหนดของแต่ละรุ่น  การประกาศรายชื่อ

สามารถตรวจสอบได้ในกลุ่ม Face Book : NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021

4. ระบบ KHURU Online เมื่อท่านมีรายชื่อในระบบแล้ว สามารถอบรมได้ทุกหลักสูตรที่เปิดให้อบรมในระบบ

5. การติดต่อ admin เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเข้าระบบไม่ได้หรือการทดสอบไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ท่านต้องส่งคำถามในกลุ่ม Face Book ของหลักสูตรเท่านั้น

The post ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” อบรมผ่านระบบ KHURU Online สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร ศธ. ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post