26 มิถุนายน 2567/นายวรัท พฤษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สนามศรีมหาราชา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้นวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น.  จัดพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และเวลา 9.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย, พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายสันติ สิงหาพรม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี, พลตรี ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14, พลตำรวจตรี ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย, ผู้บังคับการค่ายชุมนุม, ข้าราชการ, ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รอรับผู้แทนพระองค์ และร่วมพิธี

หลังจากพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือแล้ว พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จะเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กองลูกเสือ เนตรนารี งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

The post งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดยิ่งใหญ่โดยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post