30 เมษายน 2567/ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566 เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ

โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568
กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ (วันที่ 1 พ.ค. 67 และ 1 พ.ค. 68) และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละคุณวุฒิ

สำหรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ จะทยอยปรับเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และภายใน 2 ปี ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่น ๆ ให้สอดคล้อง ส่วนการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนจำนวน 2 ครั้ง พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยปรับชดเชยเงินเดือนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับ และมีฐานเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่กำหนดใหม่

นอกจากกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังดำเนินการตามมติ ครม.ในการปรับเงินเดือนกลุ่มเป้าหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ที่อยู่ในสังกัดอีกด้วย รวมถึงการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็น ไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท ปรับเพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท เป็น เดือนละ 11,000 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำจากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท

“เรียกว่าเป็นข่าวดีของคุณครูหลายๆ ท่าน ที่จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมนโยบาย “เรียนดีมีความสุข” และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การลดภาระครูจะส่งผลดีต่อการศึกษาของนักเรียนและการเจริญเติบโตของสังคมทั้งหมด การเพิ่มเงินเดือนยังเป็นการยืนยันถึงความห่วงใยและความใส่ใจที่รัฐบาลมอบให้ครูและข้าราชการทุกคนในประเทศอย่างเต็มใจ ขอให้การเพิ่มเงินเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครูและข้าราชการทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป” นายสิริพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ยังเป็นวันที่เริ่มจ้างนักการภารโรงจำนวน 13,751 อัตรา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ที่มุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยให้โรงเรียนมีผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรงครบทุกโรงเรียน ซึ่งหน้าที่ของนักการภารโรง ได้แก่ ดูแลและทำความสะอาดบริเวณทั่วไปภายในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ดูแลอาคารเรียนและดูแลความสะดวกในการใช้พื้นที่ของโรงเรียน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

ศธ.เชื่อมั่นว่าในปีการศึกษา 2567 ที่จะถึงนี้ เราจะมีความพร้อมมากที่สุด มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกมิติ ด้วยพลังของทุกคนในเส้นทางการศึกษา อันจะส่งผละโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนที่จะมาเป็นอนาคตของชาติต่อไป ด้วยแนวทาง “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

The post ดีเดย์ 1 พ.ค. 67 ศธ. ขึ้นเงินเดือนครู บุคลากรฯ ข้าราชการ พร้อมจ้างภารโรงให้ทุก รร.ที่ขาด ‘สิริพงศ์’ ลั่นลดภาระครู สร้างความสุขที่จับต้องได้ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post