เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พลตำรวจตรี ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ผู้กำกับและรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล ผู้อำนวยการ สพป. และ สพม. กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องร่วมกันถวายงานเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาจึงเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในทุกมิติ เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการร่วมกันในส่วนของภาคการศึกษา และประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการดูแลด้านรักษาความปลอดภัย

ในวันนี้เริ่มเปิดโครงการจากกรุงเทพมหานครเป็นที่แรก ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นต้นทางในการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ทั้งจากบุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด การพนัน ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง และอันตรายจากในและนอกสถานศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการออกตรวจครอบคลุมพื้นที่ตามโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย และจะขยายไปสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในการดำเนินการร่วมกันร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา กับหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ซึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะร่วมกันดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและเฝ้าระวังไม่ให้เหตุร้ายขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองวางใจ ว่าบุตรหลานมีความปลอดภัยเมื่อเราดูแล ผู้เรียนก็จะมีความสุขในการมาเรียนทุกวัน

“ฝากข้อเตือนใจเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ‘ทำเต็มความสามารถ อย่าประมาท พลาดไม่ได้’ เพราะความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดให้รอบคอบตลอดเวลา จึงต้องร่วมกันดูแลในทุกเรื่อง เพราะนักเรียนคือทรัพยากรมนุษย์ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เราจึงต้องดูแลให้ดีที่สุด” รมว.ศธ. กล่าว

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ
นัทสร ทองกำเหนิด / TIKTOK

The post ทำเต็มความสามารถ อย่าประมาท พลาดไม่ได้! “เพิ่มพูน” วางหมากเฝ้าระวัง เริ่มที่แรก กทม. พร้อมกระจายสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post