สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการศึกษานอกระบบ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอ (ไม่เกิน 5 นาที) เข้าประกวดในหัวข้อ “ประกวดสื่อสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่สืบสานพิธีไหว้ครู” ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok

📌ส่งคลิปวิดีโอได้จนถึงวันที่ 12 ก.ค. 67
■ ผ่านลิงก์: http://challenge.moe.go.th

📌 ประกาศผล 24 กรกฎาคม 2567

#มาร่วมแสดงถึงความกตัญญูต่อคุณครู
#คนรุ่นใหม่สืบสานพิธีไหว้ครู

☎️ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-628 6184
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สกก.สป.)

The post ประกวดสื่อสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่สืบสานพิธีไหว้ครู appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post