29 พฤษภาคม 2567/ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และทางระบบการประชุมออนไลน์

ปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กำหนดจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย

“กรอบในวันนี้เราต้องการขับเคลื่อน MOU ก่อน หลังจากนั้นก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไป ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงชื่อในแผ่นกระดาษ แต่ว่าเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทุกคนในสังคม ได้รับรู้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน และสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” นายสุเทพ กล่าว

การจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหน่วยงานไหนที่มีศักยภาพก็จะขอเชิญเข้ามาร่วมจัดงานด้วย ทั้งส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะสามารถเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงาน ส่วนการลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาหนี้สินถึงตัวครู ก็จะเป็นทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะดูแลเป็นหลัก เนื่องจากมีสถานีแก้หนี้ครูทั่วประเทศอยู่แล้ว ด้านสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะรับหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
ณัฐพล สุกไทย/ถ่ายภาพ

The post ปลัด ศธ. ‘สุเทพ’ จ่ายงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน MOU แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการเงิน 13 แห่ง appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post