9 พฤษภาคม 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 5 ในวันนี้ จากการรับฟังคํากล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า กีฬาและการออกกําลังกาย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลและพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้ให้ความสำคัญ ในการออกกําลังกายและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน ได้เล่นกีฬาและออกกําลังกายเป็นประจำ เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้จิตใจมีความสดชื่น แจ่มใส มีสมาธิในการทำงาน นอกจากนี้กีฬายังเป็นสื่อกลางในการผูกมิตร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย ดังนั้นจึงหวังว่าทุกท่านที่ได้เล่นกีฬาและออกกําลังกายเป็นประจำจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ในเขตพื้นที่บริการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ.ต่อไป

“ทั้งนี้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ไปแล้วนั้น ขอฝาก ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้มีการติดตามการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียน ให้มีสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ประตู ช่องระบายอากาศ ที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีระบบน้ำประปาที่เพียงพอ มีแสงสว่าง มีความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ด้วย เนื่องจากจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ ตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2567 – 2568 ของ สพฐ. อันจะส่งผลให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระครูขันติธรรมาลัง​การ​ (อภิชาต)​ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งยังขอขอบคุณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบางไทร ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการตัดสิน คณะนักกีฬา กองเชียร์ ลูกๆนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น ขอให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง สมดังจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ทุกประการ

คณะทำงาน รมช.ศธ. / ภาพ-ข่าว

The post รมช.ศธ. “สุรศักดิ์” เปิดการแข่งขันกีฬาครูฯ ฝาก ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ติดตาม โครงการ “สุขาดี มีความสุข” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post