จังหวัดพิษณุโลก – 10 มิถุนายน 2567 / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นประธานคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์) ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี

รองปลัด ศธ. ได้มอบมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ข้อคิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการให้ความรู้ภายนอกสถานศึกษาหรือการเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้าง Mindset การเคารพกฎกติกาและการละอายต่อการกระทำบาปกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จนกลายเป็นการทุจริต

โดยมีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพิษณุโลก รองศึกษาธิการภาค 17 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาที่การจังหวัดอุตรดิตถ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตาก และเจ้าหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

จากนั้นในช่วงบ่าย รองปลัด ศธ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมแบบบูรณการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก

คณะทำงานรองปลัด ศธ. / ภาพ-ข่าว

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” ลุยเมืองสองแคว ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post