กระทรวงศึกษาธิการ – 20 มีนาคม 2567 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Professor Luo Shengquan Vice Dean of Faculty of Education และคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยซีหนาน ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน ณ ห้องดำรงราชานุภาพ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากให้ความสำคัญการศึกษาในประเทศและระดับอาเซียนแล้ว ยังรวมไปถึงการศึกษาระหว่างประเทศ รวมถึงประเทศจีนด้วย โดยพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยครูนั้นจะเน้นไปที่การสอนหนังสือเท่านั้น ตัดภาระหน้าที่ที่ไม่จำเป็นออกเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน

อีกทั้ง นโยบาย “Anywhere Anytime” ที่มีแหล่งการเรียนรู้ทันสมัย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเรียนรู้แบบ “Active Learning” สร้างการปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จริง นำไปต่อยอดทักษะชีวิตได้ในอนาคต รวมถึงนโยบาย “ครูคืนถิ่น” ที่มีระบบโอนย้ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ครูได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อสร้างความอบอุ่นของครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถแก้ไขปัญหาทางหนี้สินได้อีกด้วย

การที่จะสำเร็จได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” หวังว่ามิตรภาพอันดีของไทยและจีน จะร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ

Professor Luo กล่าวว่า สำหรับการศึกษาในประเทศจีนนั้น มีนโยบาย One Belt One Road คือจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ในนามมหาวิทยาลัยซีหนาน ขอขอบคุณสำหรับโอกาสพบปะหารือในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งครูมาเรียนรู้งานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สุดท้ายนี้ คาดหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการศึกษา และการพัฒนาครูในประเทศไทย และขานรับนโยบายในอนาคตเช่นเดียวกัน

สหัสยา จันทร์หอม / สรุป
พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” สานสัมพันธ์ ไทย – จีน หารือความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคต appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post