13 มิถุนายน 2567 – นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หารือความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือ กับนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายวรัท เปิดเผยว่า การหารือนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือและการพัฒนาค่ายลูกเสือวชิราวุธ ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการลูกเสือเป็นเครื่องมือสำคัญ ผ่านนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” และ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” เพื่อปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รู้จักเสียสละและบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ที่จะช่วยให้กระบวนการลูกเสือเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พบพร ผดุงพล/ข่าว

The post รองปลัด ศธ. ‘วรัท’ หารือผู้ว่าเมืองชลฯ เล็งพัฒนาค่ายวชิราวุธเป็นแลนด์มาร์กใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนด้วยกลไกลูกเสือ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post