การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 14
จำนวน 88 อัตรา สำรอง 23 อัตรา
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ให้รายงานตัวในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
โดยกำหนดบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ

The post รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับรา,ซการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการสีกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ลังตัดสำนักงานปลัดกระทรวงสีกษาธิการ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post