ในโอกาสครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ส่วนกลาง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา

ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในพื้นที่

สำหรับการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนบริจาคโลหิต ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6 ชั่วโมงขึ้นไป อีกทั้งงดอาหารที่มีไขมันสูง งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนบริจาค 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนบริจาค 1 ชั่วโมง ที่สำคัญอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่จุดรับบริจาคโลหิต

ข้อมูลเพิ่มเติมการบริจาคโลหิต เว็บไซต์สภากาชาดไทย https://english.redcross.or.th/uncategorized/2441/

ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / กราฟิก

The post ศธ. ครบรอบ 132 ปี เชิญบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post