13 พฤษภาคม 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากกรณีประเด็นข่าวในกระแสโซเชียล “พิธีเปิดห้องน้ำโรงเรียน” ที่ชาวเน็ตต่างมีเสียงแตกหลายทางว่าเป็นพิธีการที่ใช้งบประมาณเกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมหรือไม่ หรือเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์นั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงออกหนังสือเพื่อทำความเข้าใจ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบายร่วมกัน

 

โฆษก ศธ. กล่าวว่า ในวันนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจตรงกัน ไม่คลาดเคลื่อน นำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกำชับเรื่องการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ และต้องไม่สร้างภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามกรอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลดีต่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

พบพร ผดุงพล / ข่าว

The post ศธ. จริงจังลดภาระงาน “เพิ่มพูน” ร่อนหนังสือด่วนที่สุด กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบาย เน้นการทำงานต่อเนื่อง appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post