10 เมษายน 2567 / พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อาวุโส สมาชิก ช.อ.ศ., มบอศ. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะได้มารวมตัวกันรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามเทศกาล และเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมชาวกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประกอบไปด้วยวันสงกราน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวนั้น อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าเป็นเทศกาลสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่ วางเรื่องการงานเอาไว้ชั่วคราวก่อน เพื่อมอบความสุขให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของเรา นอกจากจะขับเคลื่อนการทำงานเรียนดี มีความสุขแล้ว ชีวิตในด้านอื่น ๆ ก็ต้องมีความสุขด้วยเช่นกัน ตลอดจนช่วยกันรักษาประเพณีในการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม ช่วยกันประหยัดและตระหนักในคุณค่าของน้ำ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทยเราไว้

รมว.ศธ. ให้เกียรติกล่าวคำอำนวยพรเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ว่า ขอให้โอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นห้วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสุข ความรัก ความสามัคคี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

#กระทรวงศึกษาธิการ #เรียนดีมีความสุข #สงกรานต์2567 #เดินทางปลอดภัย #สงกรานต์67 #สงกรานต์2024

////////////////////////////////////

ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, พีรณัฐ ยุชยะทัต, ณัฐพล สุกไทย/ถ่ายภาพ

The post ศธ. จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ‘เพิ่มพูน’ อวยพรทุกคนกลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย มอบความรักและความสุขให้แก่กันและกันอย่างเต็มที่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post