วานนี้ (16 พฤษภาคม 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รับมอบการสนับสนุนเครื่องยนตร์เพื่อการศึกษาและหมวกนิรภัยขนาดเล็ก โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.)

ผู้บริหารบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่ได้มอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก จำนวน 7,700 ใบ และเครื่องยนต์ขนาด 300 ซีซี จำนวน 100 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การสนับสนุนหมวกนิรภัยครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของเยาวชนไทย เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียน และลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่เครื่องยนต์ขนาด 300 ซีซี สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน ฝึกทักษะที่จำเป็น เตรียมความพร้อมสู่ความเชี่ยวชาญของกำลังคนสายอาชีพ ที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไป

การสนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มกำลัง ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

จากนั้น ผู้บริหาร ศธ. และบริษัทฯ ได้ร่วมกันส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ และมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้แทนจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป

สุวิชา บุญญานุพงศ์: สรุป/กราฟิก

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

จักรภพ เผ่าเพ็ง: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

16/5/2567

The post ศธ. รับมอบหมวกนิรภัย-เครื่องยนต์ จากยามาฮ่า ส่งต่อนักเรียนทั่วประเทศ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post