กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 174/2567 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยแต่งตั้งให้ นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สลช. 175/2567 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยแต่งตั้ง นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการเสนอของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ก่อนหน้านี้ มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สลช. 107/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยแต่งตั้ง นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่ง

The post ศธ.แต่งตั้ง “วรัท พฤกษาทวีกุล” รองปลัด ศธ. ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post