29 พฤษภาคม 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ., นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการกอศ. และผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การใช้พลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนในสังกัดติดตั้งระบบแผง Solar Cell ไปแล้วพอสมควร แต่การร่วมมือกันในวันนี้จะชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการไฟฟ้าทั้งสามส่วนเป็นผู้ลงทุน 100% พร้อมช่วยแนะนำการใช้พลังงานอย่างประหยัดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

หากโรงเรียนใดสนใจและมีความพร้อม สามารถแจ้งความประสงค์ติดตั้งแผง Solar Cells ได้ ทางการไฟฟ้าจะลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมการใช้ไฟของสถานศึกษา และความแข็งแรงของจุดติดตั้ง ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทิศของการรับพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา บนผิวน้ำ หรือหาพื้นที่เพิ่มเติมในการติดตั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนให้ใช้งานอย่างเหมาะสมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประสานงานกัน หากสถานศึกษามีความพร้อมก็จะดำเนินการติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จโรงเรียนก็จะลดการใช้พลังงานได้ทันที จากที่เคยชำระค่าไฟฟ้าที่เป็นภาระก็จะถูกลง ทำให้เกิดความประหยัดมากขึ้น

ขอบคุณ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนดูแลด้านพลังงานทดแทนมาโดยตลอด หลังจากนี้การดำเนินงานในระดับภูมิภาคก็จะประสานกับทางโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนบนดอย โรงเรียนบนพื้นที่เกาะ  ส่วนโรงเรียนในเมืองที่ใช้พลังงานสูง ก็ได้รับการดูแลจากการไฟฟ้าในการเข้าไปติดแผง Solar cell ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่เช่นกัน

“การนำแผง Solar Cell ไปติดตั้งที่สถานศึกษา เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน ผู้เรียนได้กลับไปบอกต่อให้ผู้ปกครองฟัง เมื่อทางบ้านมีความพร้อมก็จะช่วยกันใช้พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน ซึ่งเป็นเจตนาทางอ้อมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับการปลูกฝังแนวความคิดอนุรักษ์พลังงานให้เยาวชน” รมว.ศธ. กล่าว

พบพร ผดุงพล / ข่าว

ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post ศธ. MOU การไฟฟ้า ติดตั้งระบบ Solar Cell ในสถานศึกษา ปลูกฝังการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post