พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 29 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของทุกเดือน เวลา 07.00 น. ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในครั้งแรก พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ สกศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

รมว.ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยชาวกระทรวงศึกษาธิการพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมฯ ในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการ “72 กิจกรรม ศึกษาธิการ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา มหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไทยตลอดปี 2567 โดยสร้างสรรค์กิจกรรม 7 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและบริการชุมชน กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมปันน้ำใจ โครงการสานพลังร่วมใจใน 2 โครงการ คือ ลูกเสือจิตอาสา และบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post ศึกษาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post