กระทรวงศึกษาธิการ 22 เมษายน 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งต่อแก่นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อร่วมส่งเสริมนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 (วปอ.66) ปีการศึกษา 2566 และภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาตามนโยบาย ”เรียนดี มีความสุข” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ

ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด ศธ. นำอุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมทักษะ พัฒนาด้านความรู้และสุขภาพกายใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับเยาวชนไทย ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กเข้าถึงโอกาสได้อย่างทั่วถึง

“ผมเชื่อมาตลอดว่าการให้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้ให้ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ เพราะผู้รับรับอุปกรณ์การศึกษาในครั้งนี้ก็จะมีความสุขตามไปด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ ศธ. ได้รับมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ไทย มอบลูกฟุตบอลจากโครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ จำนวน 2,000 ลูก รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนนักศึกษา วปอ.66 หมู่นกยูง ร่วมกับบริษัทอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด มอบปลากระป๋องเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 72 ลัง (7,200 กระป๋อง) รวมมูลค่า 72,000 บาท
นางสาววราภรณ์ วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 ปีการศึกษา 2566 หมู่นกยูง มอบยาและเวชภัณฑ์ยาชุดแรก สำหรับโรงเรียนในสังกัด ศธ. จำนวน 5 โรงเรียน (เป้าหมาย 72 โรงเรียน)
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี (PT) มอบอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวันถังก๊าซหุงต้มพีทีพร้อมใช้งานขนาด 15 กิโลกรัม แก่ 72 โรงเรียน รวมมูลค่า 175,536 บาท

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post ‘เพิ่มพูน’ ใจฟู รับมอบอุปกรณ์การศึกษาจาก วปอ.66 และเอกชน พร้อมส่งต่อโอกาสเพื่อผู้เรียนทุกย่างก้าว appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post