29 พฤษภาคม 2567 – นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กับ ศูนย์ผลิตหลักสูตรและตำราการสอนภาษาอาหรับให้แก่ชาวต่างชาติ Arabic For All Company ซึ่งเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการสอนภาษาอาหรับในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ความร่วมมือวันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมทั้งขยายขอบเขตทางวัฒนธรรมให้กว้างขวางขึ้น เชื่อมั่นว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจ​ และเสริมพลังให้กับคนรุ่นใหม่​ สร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรม และสร้างโลกที่กลมกลืนยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และ ศูนย์ผลิตหลักสูตรและตำราการสอนภาษาอาหรับให้แก่ชาวต่างชาติ Arabic For All Company ได้ยืนยันความมุ่งมั่นและความพร้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านภาษาอาหรับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในภาคใต้ รวมถึงภาคอื่น ๆ ในการนำความสามารถด้านภาษาอาหรับไปใช้ในการศึกษาต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้รับการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรมอาหรับอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

พิธีลงนามวันนี้มีสักขีพยาน​ประกอบด้วย​ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัด พัทลุง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และประธานมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม จังหวัดกระบี่

กัญชลี สช. / ข้อมูล
พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post เลขาธิการ​ กช.​ เป็น​ประธาน​ mou​ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และ Arabic For All Company​ ร่วมกันทำงานเพิ่มประสบการณ์ทางภาษา และวัฒนธรรม appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post