5 เมษายน 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง โดย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายอารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามความมือ ซึ่งมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ., นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. และผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงอาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกชื่นชมยินดีกับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โตโยต้า ฮอนด้า และยามาฮ่า ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการเข้ามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ให้พร้อมพัฒนาประเทศในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันนี้ถือเป็นอีกก้าวของความร่วมมือแบบทวิภาคีเข้มข้นมากขึ้น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตร ในอนาคตเมื่อนักเรียน นักศึกษา เรียนจบได้ใบประกอบวิชาชีพ จะเป็นเครื่องหมายการันตีว่าผู้เรียนผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่อาชีวะและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างเป็นมาตรฐาน สามารถเข้าไปทำงานบริษัทในเครือทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเด็กที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น จะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบกิจการส่วนตัวหรือทำงานบริษัทในเครือต่างประเทศ

ฝากไปถึงผู้บริหารของอาชีวะทั่วประเทศ ถึงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ให้เกิดการดำเนินการร่วมกัน เชื่อว่าหากเด็กได้รับการันตีจากสถานประกอบการแล้ว จะเป็นใบนำทางที่จะประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก นี่คือสิ่งที่ดีที่เราจะร่วมกันดำเนินการต่อไป สู่ความสำเร็จที่ทำให้เด็กมีรายได้ที่ไม่จำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในวันนี้จะก่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย และประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ มาร่วมสร้างกำลังคนอาชีวะที่มีความรู้ความสามารถ ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองทุกมิติต่อไป

 

นายยศพล เวณุโกเศศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education : DVE) เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน มีการวัดและการประเมินผล และเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีความชำนาญ รวมถึง Re-skill Up-skill และ New-skill ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะขีดความสามารถในสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง จบแล้วสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

 

พบพร ผดุงพล / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วิดีโอ
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ , นัทสร ทองกำเหนิด / ภาพ
สหัสยา จันทร์หอม / TIK TOK

The post ‘เสมา 1’ รวบ 3 ยักษ์ใหญ่ยานยนต์ MOU อาชีวะ ผลักดันทวิภาคีเข้มข้น ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุคใหม่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post