14 มีนาคม 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จนรอดชีวิต ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารในสังกัดและส่วนท้องถิ่น คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ ได้เห็นการดำเนินการที่ตอบโจทย์นโยบาย แต่จากนี้ทุกสังกัดต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนทุกมิติ ที่อยากเน้นย้ำคือ “โรงเรียนคุณภาพ” 1 อำเภอ ต้องมี 1 โรงเรียนคุณภาพ ผลักดันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิต สนับสนุนความชอบและทักษะของเด็กให้ถูกด้าน เรียนเพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้ มีความรู้มีทักษะชีวิตในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยี AI ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และทำให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

สำหรับหลักสูตรทางการศึกษาของครูผู้สอน ที่ตอบโจทย์การลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง หากนโยบาย “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” สำเร็จด้วยดี แพลตฟอร์มทางการศึกษาจะเสมอภาคกันเป็นพื้นฐานทั่วประเทศ ทุกโรงเรียนสามารถจัดทำ E-Books ให้นักเรียนดาวน์โหลดในการเรียนออนไลน์ ทำเนื้อหารูปภาพที่ครบถ้วนเข้าใจง่าย สร้าง QR Code สำหรับให้ผู้เรียนวิพากษ์เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนได้ เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ

ทั้งนี้ การศึกษาไม่ใช่เรื่องของ ศธ.เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องทุกคนในสังคม ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนประสานการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน มองในมิติการบูรณาการร่วมกัน วางแผนสกัดความเสี่ยง อุปสรรค ปัญหาในการบริหารงาน เล็งเห็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จในอนาคต

“การจะมีความสุขได้ ต้องลดภาระในส่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากครูมีความสุข การจัดการเรียนการสอนก็ดีขึ้น ผู้เรียนมีการศึกษาดีขึ้น ทุกคนก็จะมีความสุขด้วย อยากฝากแนวทาง ‘จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน’ หวังว่าจะนำไปปรับใช้และดำเนินการ ‘ทำดี ทำได้ ทำทันที’ มาร่วมกันร่วมกันเติมเต็มให้การศึกษามีคุณภาพ สร้างการศึกษาของประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น ” รมว.ศธ. กล่าว

สุดท้ายนี้คาดหวังว่าโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลกัน สามารถเฉลี่ยความสุข แบ่งปันทรัพยากรผู้เรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน ขยับไปเป็นโรงเรียนคุณภาพทุกตำบล จนขยายไปทุกสถานศึกษาในที่สุด

ด้านปลัด ศธ. กล่าวว่า นโยบายของ รมว.ศธ. ต้องขับเคลื่อนในทุกมิติ ทั้งโรงเรียนคุณภาพ การลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ จะต้องมีการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับนักเรียนทุกสังกัดให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานคือศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ขับเคลื่อนระดับจังหวัด และขณะนี้กำลังจัดทำแอปพลิเคชันแจ้งเหตุเพื่อรับทราบข้อมูลในการดูแลอย่างใกล้ชิดอีกระดับหนึ่ง

ศธ. ในฐานะที่ดูแลการศึกษาตลอดชีวิต จึงต้องดำเนินการในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษา อย่างน้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งผู้เรียนที่อยู่ในและนอกระบบ กลุ่มที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองไปด้วย ไปจนถึงผู้สูงวัยที่เกษียณอายุราชการ เพื่อดูแลให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ รมว.ศธ. ได้เดินทางไป​โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตร ชื่นชมนักเรียนและนักศึกษาที่ร่วมกันทำความดี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีจิตอาสา “ทำดี ทำได้ ทำทันที” แก่นักเรียนและนักศึกษาในสังกัด​ 5 คน ดังนี้

นายวีรภัทร ม่วงกุน ชั้น ม.4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
เด็กชายกิตตินันท์ เกตุดี ชั้น ม.1 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
นายจิรานุวัฒน์ จงสำราญ ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
นายวุฒิศักดิ์ ม่วงวงษ์ ชั้น ปวช. ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
นางสาวนฤมล หวันจิ ชั้น ปวช. ปี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

พบพร ผดุงพล / ข่าว ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post เสมา 1 ลุยลพบุรีเฉลี่ยความสุข เล็งขยายโอกาสโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมมอบรางวัลนักเรียนดีฮีโร่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post