27 มิถุนายน​ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมมอบเกียรติบัตร​และโล่​เชิดชูเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี​ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ร่วมคณะมาด้วย​ และมี​ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
นายธัชกร วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี นายอนันต์ มีพจนา นายกสมาคมรองผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ ไทย (ส.ร.ม.ท.) ร่วมให้การต้อนรับ

นาย​สุรศักดิ์​ กล่าวว่า​ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข และปลอดภัย” ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในวันนี้จากคำกล่าวรายงาน ของนายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข และปลอดภัย

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 – 2568 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพและสมรรถนะที่จำเป็น ตามบริบทของประเทศและสังคมโลกโดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวไว้ว่า “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

“ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งรองผู้อำนวยการที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และขอแสดงมุฑิตาจิตแด่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ขออวยพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าว

The post เสมา 2 ชื่นชม สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ​ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post